Ukážka vzhľadu veľtržnej mapy
SLOVAKIATOUR Bratislava 2010:

 

CONECO Bratislava 2009:

 

AGROKOMPLEX Nitra 2009:

 

STROJÁRSKY Nitra 2009:

Elosys Trenčín 2009: