City Voice Map

Moderné počítačom riadené mapy, inštalujeme od júla roku 2010. Prvá na Slovensku bola postavená v meste Senec ako aktuálna mapa mesta s možnosťou prezentácie firiem a spoločností. Naše panely sa tešia vysokej návštevnosti turistov aj miestnych obyvateľov, vďaka ich atraktívnemu vzhľadu a moderným funkciám. Za možnosť zrealizovaným projektom a úzku spoluprácu sa chceme poďakovať mestským úradom.

 

FUNKCIE:
• poskytuje informácie o meste a pamätihodnostiach formou audiospotov v slovenčine, angličtine, nemčine a maďarčine
• lokalizuje umiestnenie danej pamätihodnosti blikajúcou leddiódou a tiež vysvieti jej fotografiu •
• blikajúcou leddiódou vysvieti úrady, inštitúcie, trasy MHD a iné dôležité priestorové informácie •
• má samostatné počítačom riadené osvetlenie, aby jej funkčnosť bola zabezpečená aj vo večerných hodinách •
• funkcia „Self Promotion„ – počítačom riadený výber sloganov inzerujúcich firiem, ako oslovenie okoloidúcich
na podnet pohybových senzorov •
• funkcia „Denné hlásenie„ CVM denne posiela internetom hlásenie do centrály o stave akumulátorov, vyťaženosti
a celkovej funkčnosti •

 

VÝHODY:
• vysoko estetický, jedinečný a ultramoderný nosič reklamy • dlhotrvajúci účinok – zmluva na 3-ročné obdobie •
• denné sledovanie vyťaženosti a funkčnosti • veľká plocha na grafické vyhotovenie inzercie 20 x 10 cm •
• 40 sekundový audiospot v štyroch jazykoch • reklamný slogan na upútanie pozornosti okoloidúcich •
• presná priestorová lokalizácia prevádzky blikajúcou leddiódou •

 

 

 

 

©