City Voice Map - Dunajská Streda

Moderná, počítačom riadená City Voice MAP /ďalej len CVM/ je umiestnená v centre mesta Dunajská Streda na Námestí Jehudu Aszáda v oblasti pešej zóny. Je napájaná solárnymi panelmi, ktoré dodávajú elektrickú energiu dostačujúcu na fungovanie aj v zimných mesiacoch. Obsahuje aktuálnu mapu Dunajskej Stredy s registrom ulíc, register pamätihodností mesta, zoznam úradov a inštitúcií v štyroch jazykoch, vybrané fotografie pamätihodností, štvorjazyčnú legendu a návod na použitie, výsek z mapy Slovenska a maximálne 24 exkluzívnych reklamných plôch.