Iné využitia mapových diel

Naše mapové diela ponúkame aj na špeciálne využitie pre firmy samosprávy a iné organizácie.

Zmeníme ich, dokreslíme alebo nakreslíme podľa Vašich požiadaviek.

 

Formát mapy ľubovoľný:
 • veľké mapy na orientačné tabule
 • tlačené mapy od A4 (mini mapy) až po A1 formáty
Náklad podľa požiadaviek aj od 1 kusu

 

Monotematické a špeciálne mapy:
 • Mapa diplomatických zastúpení
 • Mapa Slovenskej poisťovni, a.s.
 • Mapa BOF leasing
 • Mapa sietí Slovenských elektrární, a.s.
 • Mapa atraktivíť - Trenčiansky samosprávny kraj
 • Mapa a turistický sprievodcapo Pezinku
 • Piešťany a okolie
 • Katalóg podnikateľov mesta Šamorín
 • Mapa vinohradníckych oblasti Slovenska
 • Mapa Envidom
 • mini mapy (Hotel Marrol´s, Hotel Incheba ...)
 • mapy na orientačné tabule pre mestá a obce