Veľtržné mapy

Veľtržno - propagačná mapa (ďalej len VPM), je progresívne, plnofarebné kartografické dielo, ktoré je vkladané do všetkých výstavných katalógov v spolupráci s výstavníckou organizáciou.

Sú vydávané pri priležitostí veľtrhov organizovaných organizáciami:
 • Agrokomplex - výstavníctvo Nitra, štátny podnik
 • Incheba, a.s. Bratislava
 • EXPO CENTER a.s., Trenčín

Výhody plošnej prezentácie vo VPM:
 • VPM sú oficiálnou súčasťou výstavných katalógov
 • sú účinnou cielenou reklamou s dlhodobou platnosťou
 • sú tlačené vo vysokom náklade, počas veľtrhu distribuované a rozdávané zdarma
 • produkt je vhodný ako originálny prezent, získavanie nových kontaktov

Charakteristika:

obsah:
 • mapa príslušného mesta kde sa výstava koná
 • plán veľtržného areálu
 • automapa Slovenskej Republiky
 • plochy inzercií ohraničujúce mapu
 • exkluzívne plochy inzercie na titulnej a zadnej strane
náklad:
 • 10-15 tisíc kusov
distribúcia:
 • vystavovatelia obdržia mapy priamo na výstave
 • ostatní inzerenti podľa dohody (poštou alebo osobne)
 • v každom výstavnom katalógu 1 ks VPM
 • voľná distribúcia na výstave, tlačové stredisko výstavy
ďalšie možnosti:
 • možnosť účasti i nevystavujúcich firiem
 • možnosť objednávky kontaktných etikiet
 • možnosť značenia sídla firmy na mape mesta alebo SR
 • možnosť vyznačenia výstavného miesta v náväznosti na plán výstaviska
 • prezentácia na webovej stránke
Edičný plán:
 • ITF SLOVAKIATOUR - DANUBIUS GASTRO Bratislava
 • CONECO - RACIOENERGIA Bratislava
 • MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH Nitra
 • AGROKOMPLEX Nitra
 • ELO SYS Trenčín

 

Reklamné plochy:
Strana / šablóny (PDF) š x v
ceny bez DPH
Vnútro: na ležato / na výšku
A /
46 x 43 mm 165 €
B, B na výšku / 97 x 43 mm / 46 x 91 mm 285 €
C, C na výšku / 148 x 43 mm / 46 x 139 mm 395 €
D / 97 x 91 mm 515 €
E, E na výšku / 148 x 91 mm / 97 x 139 mm 750 €
F, F na výšku / 199 x 91 mm / 97 x 187 mm 980 €
Titulná strana: cca 97 x 100 mm dohodou
Zadná strana: B, D, E na výšku, F na výšku dohodou

 

 

Dodávka digitálnych podkladov:
 • Obrázky - bitmapy (Photoshop CS4 a nižšie, JPG - bez kompresie TIFF, EPS) minimálna kvalita bitmáp 300 dpi, pri výstupe 1:1.
 • Pre perovky a obrázky s tenkými linkami a detailami viac ako 600 dpi
 • Vektorové - Corel draw X4, Illustrator CS4, alebo nižšie
 • Postscript - EPS, PS, PRN, PDF  - v tlačovej kvalite, bitmapy 1:1 - 300 dpi, čb bitmapy 1:1 - 600 dpi
 • Čisté texty - Microsoft Word 2007 a nižšie
 • Všetko písmo (fonty) prekonvertované na krivky
 • Používať len farebný priestor CMYK
 • Médiá používané na Macintosh, musia byť naformátované a čítateľné na PC