City Voice Map - Piešťany
 

Moderná, počítačom riadená City Voice MAP /ďalej len CVM/ je umiestnená v centre mesta Piešťany na Winterovej ulici v oblasti pešej zóny.Je napájaná solárnymi panelmi, ktoré dodávajú elektrickú energiu dostačujúcu na fungovanie aj v zimných mesiacoch. Obsahuje aktuálnu mapu Piešťan s registrom ulíc, register pamätihodností mesta, zoznam úradov a inštitúcií v troch jazykoch, vybrané fotografie pamätihodností, trojjazyčnú legendu návod na použitie, výsek z mapy Slovenska a maximálne 24 exkluzívnych reklamných plôch.

 

alt  

 

alt alt alt