City Voice Map - Senec

Moderná, počítačom riadená City Voice MAP /ďalej len CVM/ je umiestnená v centre mesta Senec na rohu Lichnerovej ulice a Námestia 1.mája, na začiatku pešej zóny. Je napájaná solárnymi panelmi, ktoré dodávajú elektrickú energiu dostačujúcu na fungovanie aj v zimných mesiacoch. Obsahuje aktuálnu mapu Senca s registrom ulíc, register pamätihodností mesta, zoznam úradov a inštitúcií v štyroch jazykoch, vybrané fotografie pamätihodností, štvorjazyčnú legendu a návod na použitie, výsek z mapy Slovenska a maximálne 24 exkluzívnych reklamných plôch.